Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Veure notícies antigues d'escola