Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Un dels trets que ens diferencien com a escoles del grup Arrels i un dels nostres objectius de centre és la recuperació. La finalitat d’aquesta activitat és ajudar als alumnes a assolir aquells continguts que no han quedat assimilats al curs anterior. Amb aquest objectiu, l’equip de mestres de l’escola treballem conjuntament per tal d’ajudar i acompanyar a aquests nens i nenes en el procés d’aprenentatge i en l’assoliment dels continguts, per tal d’aconseguir què, tant aviat com sigui possible, el seu nivell s’equipari a la resta de companys i companyes.

    Les recuperacions les porten a terme els mestres del curs anterior de Català, Matemàtiques i Anglès. Es treballa amb grups reduïts per tal de garantir un tracte personalitzat i poder treballar individualment les dificultats i necessitats de cada alumne, fent servir tots aquells recursos i materials que siguin necessaris.

    29 de setembre de 2017

    per Elisabeth Berniel
    Coordinadora primària