Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Un dels aspectes que destaquem de la nostra escola és l'aprenentatge de l'anglès, no només com a assignatura, sinó també com a llengua vehicular en diferents àrees. Aquest model d'aprenentatge es coneix com a AICLE (aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera), i a la nostra escola el posem en pràctica en diferents àrees a cada nivell educatiu. L'objectiu d'aquestes assignatures és millorar la competència comunicativa dels nostres alumnes tot motivant-los i fent-los sentir la llengua anglesa com quelcom especial.

    A Primària una d'aquestes matèries és Arts&Crafts, assignatura que impartim als nostres alumnes de 1r a 6è. En l'hora i mitja setmanal, els nostres nens i nenes aprenen a expressar-se fent servir diferents materials i tècniques, que van augmentant de complexitat a mesura que van creixent. Des de les primeres nocions de la teoria dels colors, on aprendrem quins són els colors primaris i secundaris i com barrejar-los, fins a perspectives, passant per dibuixar amb ombres amb llapis carbonil i manuals amb una varietat de materials, els alumnes trobaran un espai on poder expressar la seva creativitat. I no oblidem que a més, aprendran un munt de paraules i expressions en anglès!

    26 de setembre de 2018

    per Elisabeth Berniel
    Coordinadora Cicle Inicial i Mitjà