Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Com ja sabeu, a l'àrea de Medi els alumnes de l'escola treballen els continguts per Projectes. A partir d'un eix central, es treballen els conceptes i els nous aprenentatges a través de diferents activitats que impliquen metodologies més dinàmiques i motivadores per a ells i elles. Per una altra banda, es posa especial èmfasi en el treball cooperatiu i col·laboratiu tant en petit com en gran grup, el que permet arribar a tots els alumnes i que aquests autoregulin el seu aprenentatge.L'autoavaluació també és una de les eines que fem servir, i ajuda als nens i nenes a ser conscients del seu propi procés de treball.

    A primer aquest any ens hem estrenat amb tres nous projectes, dos de Medi Natural i un de Medi Social, tots tres igual d'engrescadors i interessants. Una bona manera d'iniciar-nos en aquesta metodologia tan positiva i innovadora que seguirà acompanyant-nos al llarg de tota l'etapa d'Educació Primària.

    14 de gener de 2019

    per Marta López
    Tutora de 1rC