Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Termini únic de presentació: Fins al divendres 7 de juny de 2019.

  - Per a alumnes ja matriculats al centre.

  - Per a alumnes nous al centre i ja admesos (llistes publicades).

  On i què cal presentar: S’entrega aquí al centre. Cal presentar:

  - Formulari de sol·licitud (demanar a secretaria i també es pot trobar a www.seu-e.cat/web/barcelones).

  - Documentació obligatòria:
  1. Fotocòpia DNI de tots els membres de la unitat familiar.
  2. Ingressos no subjectes a IRPF (si n’hi ha).

  - Documentació complementària: Que acrediti algunes circumstàncies específiques que poden ser objecte de mèrit en l’adjudicació de les beques (acolliment, ajut de lloguer, sentència de divorci).

  Informació completa: Demanar a secretaria a la Sra. Noelia.

  14 de maig de 2019

  per Daniel Guillamon
  Sots-director d'Arrels-Esperança