Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • El final s’acosta!

  Per a la majoria d’alumnes és una passa més, ja que han anat treballant i estudiant amb esforç i continuïtat al llarg del curs. Caldrà fer exàmens finals de trimestre i algunes activitats més per acabar de tancar l’avaluació global del curs.

  Els nois i noies que necessiten segones oportunitats, podran accedir a proves extraordinàries justa abans d’acabar el curs. Recordeu que ja no hi ha proves el setembre!

  Per tant, el calendari d’avaluacions del 3r trimestre i del final de curs queda de la següent manera:

  - 30 de maig a 5 de juny: Proves Finals Trimestrals (3r trim)

  - 12 de juny: Junta d’avaluació.

  - 13 de juny: Es comunica als alumnes si s’han de presentar a alguna prova extraordinària.

  - 17 a 19 de juny: Proves Extraordinàries (recuperació del curs).

  - 28 de juny: Lliurament de notes.

  Molta força i ànims a tothom. L'esforç sempre té una recompensa: la satisfacció personal de la feina ben feta.

  27 de maig de 2019

  per Mar Serra
  Tutora 2n ESO B