Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • L'adquisició de valors essencials pot ser molt important pel bon funcionament de la nostra vida i un lloc adient per aprendre'ls és l'escola.

  Podríem pensar que els valors essencials podrien ser molts, per això hem hagut de fer una tria i escollir aquells que ens interessen més per dur a terme la nostra tasca eductiva.

  -Ser respectuós amb els altres i amb l'entorn.

  -Ser responsable amb els nostres compromisos adquirits.

  -Ser col·laborador amb els companys i companyes per aconseguir els diferents objectius marcats.

  -Tenir esperit crític per discernir les actuacions justes de les injustes dels demés i de nosaltres mateixos.

  Si tenim en compte i fem servir aquests valors que ens ensenyen a l'escola al llarg de la nostra vida segur que l'èxit ens arribarà sens dubte.

  17 de juny de 2019

  per Antònia Viladoms
  Tutora de 1rA