Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • L'educació té com a objectiu el desenvolupament global dels alumnes, es a dir, aquests s'han de formar en tots els aspectes de la seva personalitat. Això implica que han d'interaccionar amb el seu entorn natural i social, que obtinguin coneixement sobre els elements del seu entorn ( arbres, animals, ciutats...) i al mateix temps gaudeixin d'experiències vitals per a ells.


  Sortir fora de l'aula és entrar en el món real. Quan sortim d'excursió fem que els nostres alumnes es moguin en escenaris del món que els envolta i experimentin situacions quotidianes que els ajuden a entendre i contextualitzar els continguts del currículum. Les sortides estimulen la curiositat i la motivació per comprendre el que estan observant. Aprenen de forma entretinguda, divertida, estimulant i interessant.

  A les excursions obtenim dels nostres alumnes una gran implicació i consciència de l'entorn .
  L'objectiu més important de les sortides és el pedagògic, que es basa a completar la formació dels alumnes amb altres activitats, és a dir, busquem que l'alumnat interaccioni amb el medi en què viu, comprengui, valori i respecti el seu entorn gaudint d'activitats diferents de les habituals. També són importants les relacions de cooperació que s'estableixen entre els companys. Els alumnes han d'aprendre a treballar en grup i assumir responsabilitats des de la solidaritat amb els companys.
  També hi ha un component lúdic, ja que l'excursió suposa per a ells un dia inoblidable en el qual han treballat i s'han divertit en grup .

  Marga Velasco

  21 d'octubre de 2019

  per Margarita Velasco
  Tutora de 5è B d'EP