Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Enguany, els dies 12 i 13 de febrer tot l'alumnat de quart d'ESO de Catalunya realitza les proves de Competències Bàsiques.El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu elabora i organitza aquestes proves anualment, amb l'objectiu d'orientar els alumnes i les famílies en l'elecció de les opcions a prendre un cop finalitzada l'educació obligatòria i, també, amb la intenció d'implicar els centres en la millora global del sistema educatiu català.S’avaluen les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès i/o alemany), en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic.
  És una activitat educativa i, com a tal, té caràcter obligatori, atès que està configurada com un dret i un deure dels alumnes.
  Estem ben segurs que el nostre alumnat de quart d'ESO demostrarà els seus coneixements adquirits durant tota la seva trajectòria acadèmica, que li garantiran uns resultats molt satisfactoris.

  10 de febrer de 2020

  per Ivan Godayol
  Tutor 4t ESO A