Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017 • Termini únic de presentació: Fins al dimecres 15 de juliol de 2020 

  - Per a alumnes ja matriculats al centre
  - Que hagin fet la preinscripció al centre en primera opció

  Què cal presentar: 

  1. Formulari de sol·licitud: demanar a secretaria

  2. Documentació obligatòria:
  · Fotocòpia DNI de tots els membres de la unitat familiar
  · Ingressos no subjectes a IRPF (si n’hi ha)

  3. Documentació complementària:
  · Que acrediti algunes circumstàncies específiques que poden ser objecte de mèrit en l’adjudicació de les beques (acolliment, ajut de lloguer, sentència de divorci)

  On fer la presentació: 

  - Entrega telemàtica (tota la documentació escanejada i enviada per e-mail a admnoe@escolesarrels.com

  - En cas d’impossibilitat, en paper a la secretaria del centre.

  Informació completa: Demanar a secretaria a la Sra. Noelia

  8 de juny de 2020

  per Daniel Guillamon
  Sots-director d'Arrels-Esperança