Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • L'escola és el reflex de la societat i alhora és un espai privilegiat on els
  vostres fills i filles aprenen uns coneixements i uns hàbits de relació amb
  els altres.
  Un dels nostres objectius principals és APRENDRE A VIURE I CONVIURE
  transmetent la necessitat d'establir, acceptar i complir les normes de
  CONVIVÈNCIA.
  Ens impliquem en la millora de la convivència i la prevenció de
  l'assetjament.
  Què entenem per assetjament a l'escola? És la conducta de
  maltractament psicològic o físic d'un alumne o grup d'alumnes envers un
  company, de forma REITERADA i INTENCIONADA. Pot ser:
  Físic: pegar, donar empentes... Verbal: Insultar, posar malnoms, burlar-
  se...
  Psicològic: humiliar, avergonyir... Social: no deixar participar, excloure
  d'un grup...
  També hem d'estar molt alerta al Ciberassetjament, ja que actualment
  tenim molta facilitat per accedir a Internet, xarxes socials... i és un tipus
  d'assetjament indirecte que afecta la persona psicològicament, no hi ha
  senyals físics i això dificulta la seva detecció.
  El paper vostre, com a pares, és molt important en la prevenció d'aquest
  tipus d'assetjament, ja que sovint es dóna en l'espai o temps familiar. Cal
  promoure que els vostres fills i filles facin bon ús de les noves tecnologies.
  Des de l'escola diem AQUIPROUBULLYING !!! Davant l'assetjament no
  podem mantenir una actitud neutral. Tothom ens hem d'implicar:
  L'actitud dels observadors davant un fet pot contribuir a aturar una
  situació d'assetjament, per exemple no donant suport a la persona que
  assetja, mostrant estratègies a qui pateix l'assetjament i recolzant-lo.
  CAL QUE TREBALLEM TOTS PLEGATS per prevenir aquestes situacions,
  detectar-les i aturar-les!
  AQUIPROUBULLYING!!!

  5 d'octubre de 2020

  per Maria Josep Zango
  Tutora 5è C