Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • La finalitat del nostre centre és la formació integral de l’alumnat. Per aquest motiu, ensenyem a pensar de forma crítica en totes les etapes educatives:Infantil, Primària i Secundària.

  L’esperit crític, essencialment, consisteix en la capacitat d’analitzar i valorar
  informació per formar-se una opinió pròpia
  Per potenciar aquest sistema de pensament, duem a terme diverses activitats:
  -Promovem el gust per l’aprenentatge, responent de manera senzilla i clara
  les preguntes dels alumnes, incitant-los a voler saber més i premiant la seva
  curiositat.
  -Ajudem a comprendre el món que ens envolta, és a dir, a conèixer les
  causes de les coses i els efectes de les nostres accions, a organitzar i a
  seleccionar fets i idees, a interpretar un fet o una notícia i a distingir què és
  important en una informació i què és secundari.
  -Fomentem l’argumentació: animem els alumnes a analitzar allò que diuen o
  fan ells o altres persones, contrastant diferents opinions, per tal que ells
  entenguin el procés de raonament i de presa de decisions que hi ha al darrere.
  -Transmetem valors fonamentals: demanem als alumnes que les seves
  opinions i preses de decisions es fonamentin en l’empatia, la justícia, la igualtat,
  el respecte, la tolerància, la llibertat, l’honestedat, la responsabilitat o la
  humilitat.
  -Deixem decidir amb autonomia: permetem que els alumnes prenguin
  decisions i els encoratgem a expressar la seva opinió en situacions del dia a
  dia perquè aprenguin a establir prioritats, a acceptar i a solucionar els errors
  amb l’objectiu que es responsabilitzin de les pròpies decisions.
  L’objectiu final d’aquestes pràctiques, d’una banda, és ajudar el nostre alumnat
  a consolidar els coneixements acadèmics, i, d’una altra, preparar-los per
  enfrontar-se a molts moments de la vida en què hauran de prendre decisions o
  encarar amb esperit racional experiències, informació o actituds pròpies i dels
  qui els envolten.

  2 de novembre de 2020

  per Núria Ricart
  tutora de 4t ESO C