Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • L'altre dia a l'escola vam viure un dia ben diferent. Vam rebre la visita d'uns cucs de terra de la família de les lumbricus.

  Aquests nous membres de l'escola ens ajudaran a crear el nostre vermicompost, que és un adob orgànic per l'hort que li proporcionarà nutrients a les plantes. És a dir, els cucs transformen la terra en uns residus orgànics que enriqueixen el substrat. D'aquesta manera activa els processos biològics del sol i a més, ens ajudarà a estalviar un 25% d'aigua amb els nutrients que li proporcionarà a l'hort.


  Anirem veient el procés de creixement de les plantes amb ulls curiosos durant aquest curs tan emocionant.

  23 de novembre de 2020

  per Elisenda Martínez
  Tutora de 4t C