Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Sense dubte els canvis d'etapa en la vida escolar no deixen mai indiferents a ningú,
  principalment, als grans protagonistes de la nostra escola, els nostres alumnes i les
  seves famílies. El nostre projecte, DESCOBERTA DE L'ESO, està pensat per
  començar a preparar aquest camí, amb molt de temps per donar tota la informació i
  transmetre tota la tranquil·litat possible.

  Durant aquesta setmana, els alumnes de 6è de Primària i els de 3r ESO participen en
  les jornades INTERETAPES. Seran els alumnes de 3r ESO els encarregats de donar a
  conèixer als alumnes de 6è, com funciona i s'organitza la Secundària, sempre amb la
  supervisió de tutors i tutores, cap d'estudi i direcció de l'escola.
  Enguany ens hem vist obligats a adaptar el projecte a la normativa COVID. Els
  alumnes de 3r ESO explicaran als alumnes de 6è els aspectes més rellevants de
  l'ESO: professorat, marc horari, matèries, avaluació, disciplina, sortides, programes
  d’intercanvi, viatges,...

  Els alumnes de 6è també tindran l'oportunitat d'assistir virtualment a una classe de
  l'ESO i finalment els alumnes de 3r ESO escoltaran i contestaran totes les seves
  preguntes. Esperem que tot plegat els doni la confiança i motivació per afrontar el
  canvi amb la millor de les actituds.
  També pares i mares sereu informats sobre l'ESO a la nostra escola, mitjançant una
  vídeo reunió informativa a la qual sereu degudament convocats.
  Desitgem que el conjunt de totes aquestes activitats us serveixin per esperar aquesta
  nova etapa amb molta tranquil·litat i il·lusió.

  Tots els professors i professores de l'ESO us hi esperem!

  30 de novembre de 2020

  per Emilia Jiménez
  Tutora 3r ESO C