Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Des del març del curs passat, la situació provocada per la pandèmia ens ha fet donar
  passos gegants en la digitalització de la nostra escola, procés en el qual ja fa molts anys
  que hi treballem. Aquesta arribada de l’aula virtual serveix per donar autonomia i
  responsabilitat als nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge.
  A secundària, totes les matèries disposen de diferents espais virtuals d’aprenentatge
  (Moodle, Classroom, Science Bits) des dels quals es pot accedir a continguts, activitats i
  diferents tipus de tasques.
  La planificació del curs la fem, així mateix, a través d’un calendari virtual.
  Els alumnes disposen a més a més d’accés a les versions digitals dels llibres que
  utilitzen en paper i hi poden realitzar activitats d’autoavaluació per veure el seu
  progrés.
  En cas de necessitat, hem après a impartir les classes de manera telemàtica i aconseguit
  que el curs es desenvolupi amb la màxima normalitat.
  Finalment, el domini de diferents eines de Google ens permet poder ensenyar,
  aprendre i avaluar en un món que de cop i volta ens ha canviat més ràpidament del que
  esperàvem, però al qual ens hi hem adaptat treballant des de l’aula virtual.

  14 de desembre de 2020

  per Rubén Coleto
  Tutor 1r ESO B