Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • A la nostra escola intentem innovar i utilitzar metodologies on el nen sigui el conductor del seu procés d’aprenentatge i els mestres un guia. A mates fem servir una rúbrica d’autoavaluació en forma de diana, en aquesta rúbrica no importa la nota, fan una reflexió sobre la seva feina.

    Amb això, també aconseguim treballar un dels valors de la nostra escola com és l’esperit crític, on es fomenta la capacitat de raonar i pensar lògicament i jutjar el seu procediment d’aprenentatge per tal d’actuar i millorar.

    1 de febrer de 2021

    per Sílvia Sanchez
    Tutora de 4t E