Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Els dies 17 i 18 de febrer tots els alumnes de 4 ESO duran a terme les proves
  de Competències Bàsiques.
  Aquestes proves, elaborades pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema
  Educatiu, avaluen la capacitat i els coneixements bàsics dels alumnes en les
  llengües Anglesa, Castellana, Catalana, Matemàtiques i cientificotecnològica.
  L’ objectiu d’aquestes proves és doble, d’una banda, orientar l’alumnat i les
  famílies en l’elecció de les opcions a prendre un cop acabada l’educació
  obligatòria, i, de l’altra, impulsar la millora global del sistema educatiu.
  Desitgem a tots els alumnes que obtinguin uns bons resultats com a premi de
  l’esforç i del temps que han dedicat en la seva preparació.

  15 de febrer de 2021

  per Núria Ricart
  Tutora 4t ESO C