Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Que les mates són avorrides? No a la nostra escola!!! Setmanalment treballem les mates a través dels jocs: lògica, raonament, càlcul mental... Ho fem en un ambient molt relaxat i divertit i, a més de posar en pràctica tot el que anem aprenent, ens ajuda també a reflectir el treball diari dels valors de la nostra escola sent responsables amb el material de classe i respectuosos amb els companys.

    22 de febrer de 2021

    per Paula Suárez
    Tutora d'EP 2C