Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • L’autonomia és la base de l’aprenentatge i per anar aconseguint-la, és indispensable que entre tots els ajudem. Els nens necessiten responsabilitats per poder ser cada vegada més independents.

    Ens trobem en una etapa on el raonament dels nens i nenes està basat en experiències concretes per la qual cosa resolen la majoria dels problemes mitjançant "l’assaig i error". Són uns anys en que tenen molta curiositat i desig de saber. És per això que hem d’afavorir la millora diària, sempre d’acord amb les seves capacitats i mantenir una actitud positiva davant les diferents situacions i aprenentatges, valorant positivament tots els seus progressos. És d’aquesta manera que els ajudem a la construcció de la seva personalitat ensenyant valors coherents que els ajudin al desenvolupament integral com a persones.

    26 d'abril de 2021

    per Maria Josep Rodellar
    Tutora d'EP 1E