Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • El curs 2008-09 es van aplicar per primera vegada les anomenades Competències Bàsiques a 6è de Primària. Des d’aquell curs, cada any s’han passat aquestes proves a tots els alumnes de 6è de tota Catalunya, excepte el curs passat, que com a conseqüència de la interrupció de les classes per culpa del COVID-19 es van haver d’eliminar.

  Aquest curs sí que s’aplicaran . Es tracta de passar unes proves que avaluen les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació primària . Però també tenen algunes peculiaritats que cal destacar :

  • · És una avaluació externa .
   

  • · Facilita informació als centres dels punts forts i febles en l'adquisició de les competències bàsiques de l'alumnat.
   

  • · Constitueix un instrument per a la millora dels aprenentatges de l'alumnat.
   

  • · Permet disposar d'informació sobre el sistema educatiu català.
   Les proves es passaran el 4, 5 i 6 de maig. El dimarts 4, durant la primera sessió, es passarà la prova de Castellà i a la segona faran la prova de matemàtiques. El dimecres 5 faran català i anglès . I per últim, el dijous faran la prova de Medi Natural amb la que s’avaluaran la capacitats dels alumnes per, entre altres coses, interpretar dades, comprendre la metodologia científica i explicar fenòmens naturals i científics.

  En general, els nostres alumnes de 6è estan nerviosos per les proves, però és cert que han treballat molt per obtenir uns bons resultats, així que segur que ho aconseguiran. Un grup de professionals els han acompanyat al llarg de la seva vida escolar perque això sigui així. Estem segurs que ho faran molt bé !

  Bona sort i ànims, estimats alumnes !

  3 de maig de 2021

  per Margarita Velasco
  Tutora 6è B d’EP