Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Què és una rúbrica? És una eina d’autoavaluació molt concreta on es valoren les coses que hem de saber de manera gradual. Avui, a l’hora de matemàtiques, n’hem utilitzat una per fer una activitat de problemes. Primer, l’hem llegit per entendre el que ens demanaven i després hem fet un problema com a exemple entre tots i l’hem avaluat. Tot seguit hem realitzat els problemes considerant les pautes que ens demanaven i, finalment, els hem corregit utilitzant aquest recurs. Ha sigut una activitat molt interessant i productiva ja que ens ha servit per veure quines coses ja sabem fer i en quines hem de millorar.

    3 de maig de 2021

    per Alba Martínez
    Tutora d'EP 3E