Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Els desktop helpers són una mena de recordatori que tenim tots els nens i les
  nenes a la taula amb conceptes bàsics de diferents matèries: català,
  matemàtiques, english... Van molt bé a l’hora de fer activitats i exercicis perquè és
  una mini enciclopèdia portàtil on hi ha informació molt interessant i ens ajuda a ser
  més autònoms i responsables.

  10 de maig de 2021

  per Mónica Heredia
  Tutora 5è E