Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Termini: Fins el divendres 21 de maig de 2021

  Beneficiaris:

  - Alumnes ja matriculats al centre.
  - Alumnes que tinguin reserva de plaça al centre i que hagin fet la preinscripció en primera opció.

  Què cal presentar: 

  1. Formulari de sol·licitud:adjunt en aquesta notícia.

  2. Documentació obligatòria:
  · Fotocòpia DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
  · Ingressos no subjectes a IRPF (si n’hi ha).

  · Certificat de convivència: aquelles famílies empadronades a Badalona o Sant Adrià del Besós, aquelles famílies que van fer la sol·licitud el curs 2020-21 i les que no han sofert canvis al padró no cal que aportin aquest document.

  3. Documentació complementària:
  · Que acrediti algunes circumstàncies específiques que poden ser objecte de mèrit en l’adjudicació de les beques (acolliment, ajut de lloguer, sentència de divorci).

  On fer la presentació: 

  - Entrega telemàtica (tota la documentació escanejada i enviada per e-mail a admnoe@escolesarrels.com

  - En cas d’impossibilitat, en paper a la secretaria del centre.

  Informació completa: Demanar a secretaria a la Sra. Noelia

  4 de maig de 2021

  per Marta Giralt
  Sotsdirectora Arrels-Esperança