Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Seguint amb les noves tendències en ensenyament, que s'allunyen de les classes magistrals i busquen la participació i la motivació de l'alumne, volem que l'alumne sigui capaç de crear el seu propi aprenentatge. És per això, que des de l'escola hem creat una metodologia específica on l'alumne pugui ser el principal creador i ser partícip d'aquest treball mitjançant els ambients. La clau per assolir els objectius en aquest treball és que l'infant estigui motivat. És per això que les activitats han estat creades de forma curosa i motivadora. Gràcies a aquesta motivació podem treballar aspectes de contingut que abasten totes les àrees amb molt més èxit.

    29 de novembre de 2021

    per Elisenda De Juan
    Tutota EI 4B