Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Els alumnes de 4t de l'ESO hem realitzat les proves de competències bàsiques. Van tenir lloc els dies 2 i 3 de març. Aquestes proves són Organitzades pel Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i supervisades i corregides per professors d'altres centres. Les proves avaluen les competències que hem anat assimilant aquests últims anys en les tres llengües que estudiem i aprenem a l'escola (català, castellà i anglès) i de la competència matemàtica i la científico-tècnica. També serveixen per implicar totes les escoles en la millora global del sistema educatiu

  Les proves avaluen en quin grau els alumnes apliquem els nostres coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants a les que haurem d'afrontar, tant si continuem estudiant com si anem a treballar.

  Durant els dos dies de les proves ens hi hem dedicat amb esforç i responsabilitat. Esperem que els resultats sih¡guin bons per a tothom!

  5 de març de 2022

  per Estefania Gallifa
  Tutora 4t ESO A