Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Termini: Fins al dimarts 24 de maig de 2022

  Beneficiaris:

  - Alumnes ja matriculats al centre.
  - Alumnes que tinguin reserva de plaça al centre i que hagin fet la preinscripció en primera opció.

  Què cal presentar: 

  1. Formulari de sol·licitud: PDF adjunt a la notícia. A les famílies que ja han demanat beca el curs 2020-2021, se’ls proporcionarà formulari específic.

  2. Documentació obligatòria:
  · Fotocòpia DNI/NIF/NIE de tots els membres de la unitat familiar.
  · Ingressos no subjectes a IRPF (si n’hi ha).

  · Certificat de convivència: només les famílies no empadronades a Badalona, que no van fer la sol·licitud el curs 2020-21 o bé que la van fer i les dades han canviat.

  3. Documentació complementària:
  · Que acrediti algunes circumstàncies específiques que poden ser objecte de mèrit en l’adjudicació de les beques (acolliment, ajut de lloguer, sentència de divorci).

  On fer la presentació: 

  - Entrega telemàtica (tota la documentació escanejada i enviada per e-mail a admnoe@escolesarrels.com

  Informació completa: Demanar a secretaria a la Sra. Noelia.

  5 de maig de 2022

  per Jordi Martín
  Escoles Arrels