Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • La curiositat és una actitud innata de l’ésser humà que es manifesta amb més
  intensitat durant la infància.

  Aquest curs, fem servir el llibre de Medi: Construïm mons, en el qual es
  proposen activitats que busquen desenvolupar les habilitats d’observació i
  experimentació per promoure les habilitats socials i ciutadanes dels nostres
  alumnes. Aquests assumeixen el paper d’investigadors i exploren l’entorn a
  través dels diferents temes que es treballen: el nostre cos, el paisatge, els
  animals, les plantes, el pas del temps... Al final de cada trimestre es proposa
  un repte relacionat amb els temes tractats on han de col·laborar en grup pel
  seu assoliment.

  Com a eina extra també treballem el Diari d’aprenentatge on repassem els
  continguts del llibre amb un format més visual.

  30 de gener de 2023

  per Maria Josep Rodellar
  Tutora d'EP 1E