Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • El laboratori de ciències és un dels espais de l'escola més màgic. Tots els alumnes
  des de l'educació infantil, primària o secundària anhelen visitar el laboratori amb el seu
  professor o professora de ciències.

  Saben que aquell dia la classe serà diferent, i és cert. Pel professorat també és
  diferent impartir una classe al laboratori o a l'aula. Anar al laboratori significa posar a
  prova la capacitat intuïtiva dels alumnes, fer-nos preguntes sobre un determinat
  fenomen, pensar una hipòtesi i dissenyar una experiència. Recollir dades i comparar
  resultats per arribar a una conclusió.

  Experimentar contribueix al fet que els alumnes puguin adquirir autonomia, fomentar
  l'esperit crític i consolidar els continguts treballats a l'aula. De forma responsable
  s'utilitzen els instruments i el material de laboratori i s'aprèn a col·laborar en grup per
  obtenir bons resultats.

  Està comprovat que despertar la curiositat d'un alumne augmenta la seva motivació.
  Els aprenentatges viscuts en primera persona són els que perduren i sens dubte és el
  repte que perseguim tots els professors i professores de ciències.
  Per totes aquestes raons, anem al laboratori!

  1 de maig de 2023

  per Emilia Jiménez
  Professora de Ciències ESO