Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • S'apropa el final de curs i a l'escola posem a prova les habilitats competencials
  adquirides durant tot l'any realitzant els Treballs de Síntesi a 1r, 2n i 3r i el Treball de
  Recerca a 4rt d'ESO. Enguany ho farem del 6 al 9 de juny.
  Durant aquests dies, es treballarà en petits grups una sèrie de situacions on els i les
  alumnes aplicaran de manera pràctica coneixements i habilitats adquirides al llarg del
  curs. Per a posar-los en situació es realitzarà també una sortida relacionada amb el
  tema.
  A 1r d'ESO treballaran els "Hàbits de vida saludables" i gaudiran d'un matí esportiu al
  complex Torribera.
  A 2n d'ESO la temàtica serà al voltant dels "Herois" i visitaran el Museu Olímpic de
  Barcelona.
  A 3r d'ESO el tema serà "El món ideal" i descobriran el Parlament de Catalunya.
  Per a fer el Treball de Recerca i demostrar les competències adquirides, l'alumnat de
  4rt haurà de fer una feina de descoberta i recerca seguint un mètode de treball
  sistemàtic, per tal de posar en marxa una petita empresa sostenible amb el medi
  ambient i de caire social.
  Al final de la setmana els diferents grups defensaran els seus treballs davant d'un
  tribunal, acompanyant la seva exposició oral amb una presentació digital. Estem
  desitjant veure els que, segur, seran uns grans projectes interdisciplinaris!

  22 de maig de 2023

  per Elena Serrano
  Tutora 2n ESO A